පිරිමි ඔබත් කොරෝනා ආසාදනය වූ කෙනෙක්නම් ශුක්‍රාණුවල සරුභාවයට බලපෑමක් - පරීක්ෂණයකින් හෙළිවෙයි
Source